Sportvelden

Sport stelt hoge eisen aan de kwaliteit van de grasmat. Sportvelden moeten voldoende vochtdoorlatend zijn en de graszode moet sterk en uiteraard mooi groen zijn. Daarom is het belangrijk dat sportvelden goed worden aangelegd en dat er jaarlijks groot onderhoud plaats vindt.

Renovatie

In diverse gemeenten in Noord-NederIand hebben we in de loop van de jaren sportvelden gerenoveerd, hierdoor hebben we een ruime ervaring opgebouwd. 

Bij aanleg en renovatie hanteren wij de volgende werkwijze:

 • Sportveld aanleg - Egaliseren overzicht
 • Sportveld aanleg - Egaliseren
 • Sportveld aanleg - Drainage putten
 • Sportveld aanleg - Drainage graven
 • Sportveld aanleg - Zand laden

Vooronderzoek

Een goed aangelegd sportveld en een goede renovatie begint bij een uitgebreid vooronderzoek. Daarbij inventariseren wij uw wensen en onderzoeken wij de bodemgesteldheid van de ondergrond.

Ontwerp

Aan de hand van deze gegevens maken we een ontwerp van de gewenste situatie. We streven naar een optimale situatie voor eigenaar en gebruiker.

De aanleg

De aanleg of renovatie van een sportveld omvat een aantal cultuurtechnische werkzaamheden, zoals:
 • opruimen en opschonen van watergangen
 • watergangen graven
 • grondbewerken en egaliseren
 • drainage aanleggen/whizz-weel sleuven aanbrengen
 • verschralen/dressen
 • voorraadbemesten
 • na-egaliseren
 • beluchten
 • inzaaien en bemesten.

Nazorg

De aanleg van een sportveld stopt niet met het inzaaien. Hierna volgt er een periode van nazorg, waarin de ontwikkeling van de grasmat goed in de gaten moet worden gehouden. Onvolkomenheden kunnen in deze fase nog worden opgelost. Wij nemen deze verantwoordelijkheid op ons en informeren u over de stand van zaken.

Onderhoud

Voor veel gemeenten in Noord-Nederland zijn wij ook al jaren het vertrouwde adres voor onderhoud aan de sportvelden. Door de weersomstandigheden en het intensieve gebruik, is het van belang dat de velden goed worden onderhouden. Wij bieden u aan om voor het einde van het speelseizoen samen de sportvelden te inspecteren. We maken dan een inventarisatie van de werkzaamheden die noodzakelijk zijn. Op die manier krijgt u een op maat gesneden advies.
 • Sportveld onderhoud Cambuur
 • Sportveld onderhoud Cambuur - Bewateren
 • Sportveld onderhoud - Vertidrainen
 • Sportveld onderhoud - Vertidrainen close-up
De uit te voeren maatregelen staan in een schema. Het gewenste onderhoud wordt op het overeengekomen tijdstip uitgevoerd. De volgende onderhoudsrmaatregelen kunnen wij voor u doen:
 • maaien
 • doorzaaien
 • verticuteren
 • beluchten
 • dressen
 • onkruidbestrijden
 • beregenen
 • doelgebieden uit- en opvullen
 • rollen
 • egaliseren en herinzaaien van trainingsvelden
 • doorspuiten drainage
 • opschonen watergangen
 • blad- en grasvegen
 • bemesten

Naar Boven