Groenvoorzieningen

Wij zijn actief in de aanleg en onderhoud van plantsoenen. U moet hierbij denken aan middelgrote en grotere projecten. Wij kunnen voor u het hele traject van planvorming tot uitvoering verzorgen. Wanneer wij het plan voor u moeten ontwerpen, dan gaan we eerst samen met u de wensen inventariseren. 

Werkzaamheden:

Vervolgens wordt er door ons een vooronderzoek verricht. Op basis van het vooronderzoek en de inventarisatie, wordt er een voorstel uitgewerkt. Aan dit voorstel wordt een begroting gekoppeld. Uiteraard is het ook mogelijk om ons alleen voor bepaalde werkzaamheden in te schakelen.
Onze werkzaamheden bestaan onder andere uit:

  • grondverzet en grondbewerking o.a. frezen en egaliseren
  • aanleg en onderhoud van drainage
  • planten en inzaaien
  • aanleggen van (schelpen)paden
  • het plaatsen van hekwerk, bankjes en speeltoestellen
  • onderhoud: maaien, verticuteren, beluchten, bezanden en doorzaaien
  • Groenvoorzieningen - Grondbewerking
  • Groenvoorzieningen - Heuvel aanmaak
  • Sportvelden toplaag verwijderen

Naar Boven